Monday, 27 April, 2009 | Autor: admin

Wytwarzanie witaminy D w skórze pod wpływem promieni słonecznych nadfiole­towych w naszym kraju okresami może być niewielkie, ze względu na niekorzystny klimat: mgła, dym, kurz (zanieczyszczenie atmosfery), a także brudne szyby okienne pochłaniające promienie nadfioletowe. Najkorzystniejsze działanie promieni słonecznych przypada na porę letnią, a najsłabsze jest w porze zimowej. Dlatego krzywica najczęściej występuje późną [...]

Kategoria: Uncategorized  | Brak komentarzy
Monday, 27 April, 2009 | Autor: admin

Rozwój krzywicy przyspieszają: 1)
zmniejszona podaż witaminy D w pokar­mach, 2) zaburzenia wchłaniania witami­ny D w przewodzie pokarmowym, 3) zmniejszona produkcja witaminy D w skórze.
U dzieci podaż witaminy D w produktach codziennej diety jest niewystarczająca. Także mleko kobiece, jak i krowie nie pokrywają zapotrzebowania na witaminę D. W związku z tym mleko w proszku humanizowane [...]

Kategoria: Uncategorized  | Brak komentarzy
Monday, 27 April, 2009 | Autor: admin

W rosnącym ustroju niedobór aktywnego metabolitu witaminy D prowadzi do na­stępujących zaburzeń: gospodarki wap-niowo-fosforanowej, wchłaniania wapnia i fosforu w jelitach, w odkładaniu związ­ków mineralnych wapnia i fosforu w koś­ciach w procesie kostnienia, co jest niezbędne w budowie rosnącego kośćca. W następstwie tych zaburzeń, których po­czątek wynika z niedoboru witaminy D3 i w których bierze [...]

Kategoria: Uncategorized  | Brak komentarzy
Monday, 27 April, 2009 | Autor: admin

Niedobór witaminy D
Witamina D jest lekiem przeciwkrzywi-czym. W praktyce znana jest pod nazwą witaminy D2 (ergokalcyferolu) oraz wita­miny D3 (cholekalcyferolu). Obie witami­ny mogą być syntetyzowane w skórze z prowitamin (witamina D2 z ergosterolu, a witamina D3 z 7-dehydrocholesterolu) pod wpływem działania słonecznego, czyli promieniowania nadfioletowego. W przy­rodzie prowitamina D2 występuje w świe­cie roślinnym (w [...]

Kategoria: Uncategorized  | Brak komentarzy
Monday, 27 April, 2009 | Autor: admin

Niedobór witaminy C (kwasu askorbinowego)
Największe ilości witaminy C zawierają: owoce dzikiej róży, czarnej porzeczki, cyt­ryny, pomarańcze, truskawki, szpinak, ja­rzyny. Znaczna część witaminy C ginie w czasie gotowania mleka. Niedobór wita­miny C trwający dłużej wywołuje chorobę zwaną gnilcem lub szkorbutem. Charak­terystycznymi objawami są: bolesność, obrzęk i krwawienie dziąseł podczas jedze­nia. Dochodzi do owrzodzeń dziąseł, two­rzenia [...]

Kategoria: Uncategorized  | Brak komentarzy